Konu: Oper Komutları (Opercmds)
Doküman Sahibi: Deep

Adchat: Online olan services ve network sunucu yöneticilerine mesaj göndermek için kullanılır.

Kullanım:
/adchat mesaj

Addomotd: Sunucu yöneticileri için yazılmış günlük mesajın (Opermotd) sonuna, mesaj eklemek için kullanılır.

Kullanım:
/addomotd mesaj

Addmotd: Sunucu günlük mesajının (Motd) sonuna, mesaj eklemek için kullanılır.

Kullanım: /addmotd mesaj

Chatops:
Yerel sunucuda bulunan yöneticilere mesaj göndermek için kullanılır.

Kullanım: /chatops mesaj

Chghost:
Kullanıcının hostunu değiştirmek için kullanılır.

Kullanım:
/chghost nick yenihost

Chgident: Kullanıcının identdini değiştirmek için kullanılır.

Kullanım: /chgident nick yeniidentd

Chgname:
Kullanıcının fullname (realname, setname) kısmını değiştirmek için kullanılır.

Kullanım:
/chgname nick yenifullname

Close: Tüm kullanıcıların bağlantılarını kesmek için kullanılır.

Kullanım:
/close

Connect:
Herhangi bir sunucunun, network ile bağlantı kurması için kullanılır.

Kullanım1:
/connect sunucu [port]

Kullanım2:
/connect link port network

Örnek:
/connect help.*

Örnek:
/connect help.* 6667 hub.*

Dccdeny:
Belirtilen dosya uzantısının, sunucuda dcc ile gönderilmesini engellemek için kullanılır.

Kullanım:
/dccdeny dosyauzantısı sebep

Örnek:
/dccdeny *.exe YASAK

Die:
Sunucuyu kapatmak için kullanılır. Tüm kullanıcıların bağlantıları kesilir.

Kullanım:
/die şifre

Dns: Sunucunun DNS bilgilerini görmek için kullanılır.

Not: mIRC komutlarında /dns komutu olduğu için, bu komut /raw dns şeklinde kullanılabilir.

Kullanım: /raw dns parametre

Parametreler:

l: Sunucu DNS önbellek girdilerini görmek için kullanılır

i: Sunucunun yapısı hakkında bilgileri görmek için kullanılır.

Gline: Kullanıcının sunucu ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.

Kullanım1: /gline identd@host/nick [süre] sebep => Gline uygulamak için kullanılır.

Örnek:
/gline *@12.13.14.156 1d1h Test

Örnek:
/gline Deep Test

Not:
Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, gline sürekli geçerli olur.

1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün

Kullanım2:
/gline -identd@host => Uygulanan gline'ı kaldırmak için kullanılır.

Örnek:
/gline -*@12.13.14.156

Globops: Sunucuda ki tüm yöneticilere mesaj göndermek için kullanılır.

Kullanım:
/globops mesaj

Gzline:
Kullanıcının sunucu ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.

Kullanım1:
/gzline identd@host/nick [süre] sebep => Gzline uygulamak için kullanılır.

Örnek:
/gzline *@12.13.14.156 1d1h15s Test

Örnek:
/gzline Deep Test

Not: Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, gzline sürekli geçerli olur.

1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün

Kullanım2: /gzline -identd@host => Uygulanan gzline'ı kaldırmak için kullanılır.

Örnek:
/gzline -*@12.13.14.156

Htm: Server traffic modeleri hakkında bilgi almak için kullanılır. HTM serverde aktif kılınır ise çok yüksek miktarda bilgi akışı olacaktır.

Kullanım:
/htm [parametre]

Parametreler:


On:
HTM aktif etmek için kullanılır.

Off:
HTM deaktif etmek için kullanılır.

Noisy:
Entering/Leaving (Girme/Ayrılma) HMT uyarı vermesi için kullanılır.

Quiet: Entering/Leaving (Girme/Ayrılma) HTM uyarısı vermemesi için kullanılır.

To Değer: Gelmekte olan bilgi oranını belirlemek için kullanılır.

Not: Herhangi bir parametre belirtilmez ise, aktif olan HTM bilgisi elde edilir.

Kill: Kullanıcının, sunucu ile bağlantısını kesmek için kullanılır.

Kullanım1: /kill nick sebep

Kullanım2:
/kill nick1,nick2,nick3.. sebep

Kline: Kullanıcının sunucu ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.

Kullanım1: /kline identd@host/nick [süre] sebep => Kline uygulamak için kullanılır.

Örnek:
/kline *@12.13.14.156 1d1h Test

Örnek:
/kline Deep Test

Not: Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, kline sürekli geçerli olur.

1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün

Kullanım2: /kline -identd@host => Uygulanan kline'ı kaldırmak için kullanılır.

Örnek:
Örnek: /kline -*@12.13.14.156

Lag: Sunucunun lag bilgisine ulaşmak için kullanılır.

Kullanım: /lag sunucu

Locops: Yerel sunucuda bulunan yöneticilere mesaj göndermek için kullanılır.

Kullanım:
/locops mesaj

Mkpasswd:
Oper şifrelerini seçilen methot (md5, crypt ve sha1) ile karma karışık rakam ve harflere dönüştürerek unrealircd.conf'a daha karışık bir şekilde yazmak için kullanılır.

Kullanım:
/mkpasswd methot şifre

Örnek: Telnete oper şifreleri password "123456"; Yerine /mkpasswd md5 123456 Komutu uygulanarak y92dcfvv31049ba59abdwdc236e057f Verisi alınır. Telnete oper şifresi password y92dcfvv31049ba59abdwdc236e057f { md5; }; Şeklinde eklenir. Böylece telnette oper şifreleri gizlenmiş ve güvenlik altına alınmış olur.

Module: Sunucu modullerini görmek için kullanılır.

Kullanım:
/module

Nachat: Online olan network sunucu yöneticilerine mesaj göndermek için kullanılır.

Kullanım:
/nachat mesaj

Oper: Oper şifresini girmek için kullanılır.

Kullanım: /oper nick operşifresi

Opermotd: Sunucu yöneticileri için yazılmış günlük mesajı görmek için kullanılır.

Kullanım:
/opermotd

Rehash: IRCd yazılımında (konfigurasyon dosyalarında) yapılan değişikliklerin aktif olması için kullanılır.

Kullanım: /rehash [sunucu] [-parametre]

Parametreler:

motd: motds ve rules dosyasında ki değişikliklerin aktif olması için kullanılır.

opermotd:
opermotd dosyasında ki değişikliklerin aktif olması için kullanılır.

botmotd:
botmotd dosyasında ki değişikliklerin aktif olması için kullanılır.

garbage:
Çöp toplaması için kullanılır.

Not: Eğer sunucu ve parametre belirtilmez ve sadece /rehash komutu kullanılır ise, unrealircd.conf dosyasında ki değişiklikler ve yeni kline dosyaları aktif olur.

Restart: Sunucuyu belirlenen şifre ile yeniden başlatmak için kullanılır. Tüm kullanıcıların bağlantıları kesilir.

Kullanım1: /restart şifre [sebep]

Rping: Networke bağlı sunucuların birbiri arasında ki gecikmeyi (lag) milisaniye cinsinden öğrenmek için kullanılır.

Kullanım:
/rping sunucu

Sajoin: Kullanıcıyı, belirlenen kanal(lar)a kendi istediği dışında girmesi için kullanılır.

Kullanım1: /sajoin nick #kanal

Kullanım2:
/sajoin nick #kanal1,#kanal2,#kanal3...


Samode: Kanalda mlock tarafından serbest bırakılmış olan modelerde değişiklik yapmak ve için kullanılır.

Kullanım: /samode #kanal ±mode [nick]

Sapart: Kullanıcıyı, belirlenen kanal(lar)dan kendi isteği dışında çıkartmak için kullanılır.

Kullanım1: /sapart nick #kanal

Kullanım2:
/sapart nick #kanal1,#kanal2,#kanal3...

Sdesc: Sunucunun bilgi satırını, squit ve restart uygulanmasına gerek kalmadan değiştirmek için kullanılır.

Kullanım: /sdesc bilgi

Not: Değişikliğin aktif olması için /restart komutunun kullanılmasına gerek kalmaz.

Sethost: Kendi hostumuzu değiştirmek için kullanır. (Vhost)

Kullanım: /sethost yenihost

Setident: Kendi identdimizi değiştirmek için kullanır.

Kullanım: /setident yeni identd

Shun: Kullanıcının, komutu kullanmasını ve sunucuya pong göndermesini engellemek için kullanılır.

Kullanım1: /shun identd@host/nick [süre] sebep => Shun uygulamak için kullanılır.

Örnek:
/shun *@12.13.14.156 1d1h Test

Örnek: /shun Deep Test

Not: Eğer süre belirtilmez ise veya 0 olarak belirtilirse, shun sürekli geçerli olur.

1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün

Kullanım2:
/shun -identd@host => Uygulanan shun'ı kaldırmak için kullanılır.

Örnek:
/shun -*@12.13.14.156

Kullanım3: /shun => Shun listesini görmek için kullanılır.

Spamfilter: Sunucuda kelime belirterek, o kelimeyi kullanan kullanıcılara uygulanacak cezaları belirlemek için kullanılır. Sebep, spama eklenen ifadenin eklenme sebebidir. Boşluk yerine _ kullanılmalıdır. İfade, spama eklenen kelime veya cümledir.

Kullanım: /spamfilter add|del|remove|+|- parametre ceza cezasüresi sebep ifade

Parametreler:

p: Özele yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.

n: Özele notice ile yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.

c: Kanala yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.

N: Kanala notice ile yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.

P: Kanaldan /part mesaj komutu ile çıkarken mesaj olarak yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.

q: Sunucudan /quit mesaj komutu ile çıkarken mesaj olarak yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.

d: DCC ile gönderilecek dosya ismine göre spam eklemek için kullanılır.

a: /away mesaj komutu ile yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.

t:
Topice yazılacak mesaja göre spam eklemek için kullanılır.

u: Kullanıcıya göre spam eklemek için kullanılır.

Cezalar:


Kill: Kullanıcıya kill atılır.

Tempshun: Kullanıcıya geçici shun atılır

Shun:
Kullanıcıya shun atılır.

Kline:
Kullanıcıya kline atılır.

Gline: Kullanıcıya gline atılır.

Zline: Kullanıcıya zline atılır.

Block: Kullanıcının yazdığı mesajın hedefe ulaşması engellenir.

Dccblock:
Kullanıcının dcc gönderimi engellenir.

Viruschan: Kullanıcı tüm kanallardan çıkartılıp önceden belirlenen kanala sokulur. /msg ve /notice harici bir komut uygulayamaz.

1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün

Squit: Herhangi bir sunucunun, network ile bağlantısını kesmek için kullanılır. Genellikle sunucu yönlendirmelerini iptal etmek için kullanılır.

Kullanım: /squit sunucu

Tempshun: Kullanıcıya geçiçi olarak shun uygulamak için kullanılır. Kullanıcı sunucudan çıktığında, uygulanan shun otomatik olarak kalkar.

Kullanım1:
/tempshun nick [sebep] => Tempshun uygulamak için kullanılır.

Kullanım2:
/tempshun -nick => Uygulanan tempshun'ı kaldırmak için kullanılır.

Trace: Belirtilen kullanıcı veya link hakkında bilgi almak için kullanılır.

Kullanım1:
/trace nick => Kullanıcının; Bağlantı sınıfı, nick, ip(host) ve lag durumu bilgisini verir.

Örnek: /trace Deep

Veri: User clients Deep [XX.XXX.XXX.XXX] 7

Kullanım2: /trace link => Linke kurulu olan IRCd türü bilgisini verir.

Örnek: /trace access.IRCForumlari.Biz

Veri: Link Unreal3.2.7. access.IRCForumlari.Biz access.IRCForumlari.Biz

Kullanım3:
/trace => Sunucuda bulunan tüm kullanıcı ve bağlı olan tüm linkler hakkında bilgi verir.

Tsctl: İleri düzeyde olan bu komut, sunucunun dahili irc saatini ayarlamak için kullanılır. Kullanılan IRC saati ile orantılıdır.

Kullanım1: /tsctl offset ± time => Sunucunun dahili irc saatini ayarlamak için kullanılır.

Kullanım2: /tsctl time => Aktif saati öğrenmek için kullanılır.

Kullanım3: /tsctl alltime => Tüm sunucunun aktif saatini öğrenmek için kullanılır.

Kullanım4: /tsctl svstime timestamp => Tüm sunucunun saatini ayarlamak için kullanılır.

Undccdeny: Sunucuda dcc ile gönderimi engellenen dosya uzantısının, engelini kaldırmak için kullanılır.

Kullanım: /undccdeny engellidosyauzantısı

Wallops: Sunucu yöneticilerinin, +w moduna sahip kullanıcılara mesaj göndermeleri için kullanılır.

Kullanım: /wallops mesaj

Zline: Kullanıcının sunucu ile bağlantısını kesmek ve bir daha sunucuya girmesini engellemek için kullanılır.

Kullanım1: /zline identd@host/nick [süre] sebep => Zline uygulamak için kullanılır.

Örnek:
/zline *@12.13.14.156 1d1h15s Test

Örnek: /zline Deep Test

Not: Eğer süre belirtilmez veya 0 olarak belirtilir ise, zline sürekli geçerli olur.

1s => 1 saniye, 1m => 1 dakika, 1h => 1 saat, 1d => 1 gün

Kullanım2: /zline -identd@host => Uygulanan zline'ı kaldırmak için kullanılır.

Örnek: /zline -*@12.13.14.156

Bilgi: Oper Komutları (Opercmds) hakkında IRCd'den yardım almak için /helpop ?opercmds komutu kullanılır.

IRCForumlari.Biz IF Helper Departmanı.