Konu: NickServ Set/Unset Komutları
Doküman Sahibi: Deep

Nickserv Set, nickimiz ile ilgili özellikleri belirlememiz için kullanılır.


Password:
Nickimizin şifresini değiştirmek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv set password eskişifre yenişifre

Örnek: /nickserv set password 123456 654321

Language: Servislerin dilini belirlemek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv set language dilnumarası

Örnek: /nickserv set language 12

Not: Servis dillerinin numaralarını /nickserv help set language komutu ile öğrenebiliriz.

Url:
Nick infomuza url adresi eklemek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv set url http://adres veya /nickserv set url ftp://adres

Email: Nickimizin emailadresini değiştirmek için kullanılır.

Kullanım:
/nickserv set email email@adres

Kill: Nickimizin, identify edilmediği taktirde ne zaman sunucudan killeneceğini ayarlamamız için kullanılır.

Kullanım1: /nickserv set kill on/off => ON: Identify süresini 1 dakika yapar. OFF: Identify süresini iptal eder ve nickimiz identify edilmese dahi sunucudan killenmez.

Kullanım2: /nickserv set kill quick => Identify süresini 20 saniye yapar.

Kullanım3:
/nickserv set kill immed => Identify süresini 0 saniye yapar.

Kill Immed aktif iken nickimizi, //nickserv recover nick şifre | /nickserv release nick şifre | /nick nick | /nickserv identify şifre komut bütünü ile girebiliriz.

Info:
Nick infomuza bilgi satırı eklemek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv set info metin

Secure: Nickimizin güvenlik fonksiyonlarını aktif/deaktif etmek için kullanılır. Güvenlik fonksiyonları şunlardır;

  • Kill fonksiyonunun aktif olmasını sağlayarak, şifreli nickimizin kullanımını engellemek
  • Access erişimi sağlayarak, nickimizin kullanılmasını engellemek

Kullanım: /nickserv set secure on/off

Not: Secure on (aktif) olmasına rağmen, sunucuya nickin otomatik erişim (access) listesinden girer isek, nickin şifresini girmesek dahi kill yemeyiz.

Private:
/nickserv list komutunda nickimizin gözükmesini engellemek için kullanılır. Ayrıca info komutu uygulandığında, nick bilgilerimizi gizler.

Kullanım: /nickserv set private on/off

Hide: Nick infomuzdan emailadresimizi, çıkış mesajımızı ve Identd@Host'umuzu gizlemek için kullanılır.

Kullanım1: /nickserv set hide email on/off => Emailadresini gizler.

Kullanım2:
/nickserv set hide quit on/off => En son çıkış mesajını gizler.

Kullanım3:
/nickserv set hide usermask on/off => En son girdiğimiz Identd@Host (mask) gizler.

Timezone: Servislerin zaman dilimini ayarlamak için kullanılır. Zaman dilimi 3 şekilde ayarlanabilir.

* UTC-Offset:
UTC zaman diliminden belirtilen saat ve dakika kadar ileri (Batıya) veya geri (Doğuya) almamızı sağlar.

Kullanım: /nickserv set timezone ± hh:mm (saat:dakika)

Örnek: Zamanı dilimini 3 saat 15 dakika ileri (Batıya) almak istiyorum.

Cevap:
/nickserv set timezone +3:15

Örnek: Zaman dilimini 6 saat geri (Doğuya) almak istiyorum.

Cevap:
/nickserv set timezone -6:00

* Zaman dilimi:
2 tane zaman dilimi vardır. Bunlar GMT ve EEST dir.

Kullanım:
/nickserv set timezone GMT/EST

Örnek: /nickserv set timezone GMT

GMT:
(Greenwich Mean Time): Başlangıç meridyeninin geçtiği Londra'nın güney doğu banliyösü Greenwich'ten alan bir zaman dilimidir.

EEST: Doğu avrupa standard zaman dilimidir.

Not:
Doğu avrupa standard zaman (EEST) dilimini uygulamak için EST kullanılır.

Kullanım:
/nickserv set timezone EST

* Default:
Zaman dilimini standart zaman dilimine ayarlamak için kullanılır.

Kullanım: /nickserv set timezone default

Mainnick:
Linkli nicklerimiz arasında, asıl nickimizi belirlemek için kullanılır. Belirlenen nick kanalların access listelerinde ve kanal infolarında gözükecek olan nickimizdir.

Kullanım: /nickserv set mainnick nick

Örnek:
/nickserv set mainnick HelperNick

Isim: Nick infomuza ve whois bilgimize isim satırı eklemek için kullanılır.

Kullanım:
/nickserv set Isim ismimiz

Yas: Nick infomuza ve whois bilgimize yaş satırı eklemek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv set yas yaşımız

Sehir: Nick infomuza ve whois bilgimize şehir satırı eklemek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv set sehir yaşadığımız şehir

Cinsiyet: Nick infomuza ve whois bilgimize cinsiyet satırı eklemek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv set cinsiyet cinsiyetimiz

Burc: Nick infomuza ve whois bilgimize burç satırı eklemek için kullanılır.

Kullanım:
/nickserv set burc burcumuz

Msn:
Nick infomuza ve whois bilgimize msn satırı eklemek için kullanılır.

Kullanım:
/nickserv set msn msn adresimiz

Resim: Nick infomuza ve whois bilgimize resim satırı eklemek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv set resim url adresi

NickServ Unset, nickimiz ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.

Url: Nick infosuna eklediğimiz url adresini silmek için kullanılır.

Kullanım:
/nickserv unset url

Info:
Nick infosuna eklenen bilgi mesajını silmek için kullanılır.

Kullanım:
/nickserv unset info

Bilgi:
Nickserv Set/Unset Komutları hakkında servislerden yardım almak için /nickserv help set veya /services help set ve /nickserv help unset veya /services help unset komutları kullanılır.

IRCForumlari.Biz IF Helper Departmanı.