Konu: Nickserv Genel Komutları
Doküman Sahibi: Deep

Nickserv, nick ile ilgili işlem yapmak için kullanılan servisin ismidir.


Register: Nick şifrelemek için kullanılır.

Şifrelenecek nick şu özellik(ler)e sahip olmalıdır:


 • Türkçe karakter içermemeli
 • 2 veya daha fazla kelimeden oluşacak ise; Araya boşluk konulmamalı
 • En fazla 30 karakterli olmalı
 • Sunucu tarafından yasaklı olmamalı
 • Şifresiz olmalı
 • Rakam ile başlamamalı

Kullanılacak şifre şu özellik(ler)e sahip olmalıdır:

 • Kolay tahmin edilebilir olmamalı
 • En az 5 karakterli olmalı
 • En fazla 31 karakterli olmalı
 • Boşluk kullanılmamalı
 • Kontrol kodları (CTRL+B, CTRL+K, CTRL+U) içerebilir.

Kullanım: /nickserv register şifre emailadresi

Örnek: /nickserv register 123456 Deep@IRCForumlari.Biz

Auth: Şifrelenen nicki sunucuya tanıtmak veya email adresi değişikliğini tamamlamak için kullanılır.

Kullanım:
/nickserv auth kod

Örnek: /nickserv auth 12345678910

Not: Nickimiz çalındığında, nickin bize ait olduğunu ispatlamanın tek yolu; Nickimize ait authcodedir.

Sendauth: Auth kodunu, register veya emailadresi değişikliği işlemlerinden sonra emailadresine göndermek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv sendauth

Not:
Sendauth komutu, 24 saatte bir kullanılabilir.

Identify: Şifrelenen nickin sahibi olduğumuzu servislere göstermek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv identify şifre

Örnek: /nickserv identify 123456

Not: Sunucumuzda 15 gün identify edilmeyen nicklerin kaydı otomatik düşürülmekdedir.

Sendpass:
Nickin şifresini, nicke ait emailadresine göndermek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv sendpass nick

Örnek: /nickserv sendpass Deep

Not: Sendpass komutunun kullanılabilmesi için, nickin authcodesi girilmiş olmalıdır.

Drop: Nickin kaydınız silmek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv drop şifre

Örnek: /nickserv drop 123456

Not:
Sunucumuzda drop komutu deaktif durumdadır.

Link: Nickimizi, şifresiz bir başka nicke yönlendirmek için kullanılır.

Yönlendirme işleminden sonra, şifresiz olan nick asıl nickimiz ile aynı özellikleri (şifre, access, set, memo vs.) taşımaya başlar.

Kullanım: /nickserv link nick

Örnek: /nickserv link Deep

Not: Sunucumuzda link komutunu sadece; Services Admin, Technical Admin, Network Co Admin ve Network Admin olan kullanıcılar kullanabilir.

Unlink: Asıl nickimizin, yönlendirilen nickle bağlantısını kesmek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv unlink nick

Örnek: /nickserv unlink yiLmaz

Listlinks: Nickimizin, linklendiği tüm nicklerin listesini görmek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv listlinks

Yukarıda ki komutu uyguladığımda;

<NickServ> Deep nickine linkli nickler:
<NickServ> *Deep
<NickServ> Dp
<NickServ> 2 linkli nick.

Not: Asıl nickimizin başında * karakteri vardır.

Access: Nickimizin tüm erişim haklarını otomatik olarak kullanacak identd ve hostun ayarlarını yapmak için kullanılır. Add, del, list olmak üzere 3 komut kullanılır.

* Add: Nickimizi, otomatik olarak identify edileceği identd ve hostu belirlememiz için kullanılır.

Kullanım: /nickserv access add Identd@Host

Örnek: /nickserv access add Deep@1.2.3

Yukarıda ki komutu uyguladığımda;

Identdi Help, hostu(ip) 1.2.3 olan kullanıcı Deep nicki ile sunucuya girdiğinde; Deep nickinin şifresini girmeden Deep nicki ile ilgili tüm erişimleri (kanal yetkileri) kullanabilir.

* Del: Daha önceden mevcut olan Identd@Host'u silmek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv access del Identd@Host

Örnek: /nickserv access del Deep@1.2.3

* List:
Nickimizin otomatik erişimdeki Identd@Host'ları listemelek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv access list

Ajoin:
Nickimizi identify ettikden sonra otomatik olarak gireceğimiz kanalları ayarlamamız için kullanılır. Add, del, list olmak üzere 3 komut kullanılır.

Not: Ajoin listemizde olmasına rağmen bir kanal +k veya +i modelerinde ise veya +l modesi ile bir limit belirlenmiş ve kanal user limiti dolmuş ise, o kanala giriş yapılamayacaktır.

* Add: Nickimizi identify ettikden sonra otomatik gireceğimiz kanalları eklemek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv ajoin add #kanal

Örnek:
/nickserv ajoin add #Egitim

Not: Sunucumuzda ajoin listesinde aynı anda en fazla 20 kanal bulunabilir. Fakat en fazla 12 kanala aynı anda giriş yapılabilir. (/version => Chanlimit=#:12)

* Del: Nickimizi identify ettikden sonra otomatik girdiğimiz kanallardan istediğimizi silmek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv ajoin del #kanal

Örnek: /nickserv ajoin del #Egitim

* List: Otomatik olarak girdiğimiz kanalların listesini görmemiz için kullanılır.

Kullanım: /nickserv ajoin list

Set: Nickimiz ile ilgili özellikleri belirlememiz için kullanılır.

Kullanım: /nickserv set parametre veri

Not: Nickserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Unset: Nickimiz ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.

Kullanım:
/nickserv unset parametre

Not:
Nickserv Set/Unset Komutları konusu eğitiminde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Recover: Nickimizi kullanan kullanıcının, nickimizi kullanmasını sona erdirmek için kullanılır. Kullanıcının nicki, sunucu tarafından belirlenmiş nicklerden birine dönüşür.

Kullanım: /nickserv recover nick şifre

Örnek:
/nickserv recover Deep 123456

Not: Güvenlik nedeni ile 60 saniye nickimiz, NickServ tarafından sunucuda tutulur.

Release: Nickserv tarafından tutulan nickimizi, 60 saniye beklemeden serbest bırakmak için kullanılır.

Kullanım: /nickserv release nick şifre

Örnek: /nickserv release Deep 123456

Ghost: IRC'de askıda kalmış nickimizi serbest bırakmak için kullanılır. Nickin sunucu ile bağlantısı tamamen kesilir.

Kullanım: /nickserv ghost nick şifre

Örnek: /nickserv ghost Deep 123456

Not: Askıda kalan nickimize Ghost komutunu uygulamaz isek;

Sunucu nickimize Ping gönderir ve Pong cevabı alamaz ise nickin askıda kaldığını anlar ve Ping timeout hatası ile sunucudan düşürür.

Info: Belirtilen nickin özelliklerini görmemiz için kullanılır.

Kullanım:
/nickserv info nick

Örnek: /nickserv info Deep

Listchans: Nickimizin sadece founder olduğu kanalları listelemek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv listchans

Alist: Nickimizin yetkili olduğu kanalların listesini ve kanallarda ki yetki seviyemizi görmek için kullanılır.

Kullanım: /nickserv alist

Status:
Belirtilen nickin servisler tarafından durumunu öğrenmemiz için kullanılır.

Kullanım: /nickserv status nick

Örnek:
/nickserv status Deep

Yukarıda ki komutu uyguladığımda;

4 adet rakamsal ifade ile karşılaşabilirim. Bunlar; 0, 1, 2 ve 3 rakamlarıdır.

 • 0: Nickin offline veya şifresiz olduğunu gösterir.
 • 1: Nickin auth kodunu girmediğini gösterir.
 • 2: Nickin access erişim listesi ile tanındığını gösterir.
 • 3: Nickin identify edildiğini gösterir.

Not: Tek bir status komutunda 16 nick belirtilebilir.

Kullanım: /nickserv status nick1 nick2 nick3 ... nick16

Nickserv hakkında servislerden yardım almak için /nickserv help veya /services help komutları kullanılır.

Bilgi: Nickserv Genel Komutları hakkında servislerden yardım almak için /nickserv help commands veya /services help commands komutları kullanılır.

IRCForumlari.Biz IF Helper Departmanı.