Konu: Memoserv Komutları
Doküman Sahibi: Deep

Memoserv, herhangi bir nicke veya kanala not bırakmamızı ve not almamızı sağlayan servisin adıdır.

Send:
Şifreli herhangi bir nicke veya kanala not göndermek için kullanılır.

Kullanım:
/memoserv send nick mesaj

Örnek:
Deep nickine not göndermek istiyorum.

Cevap: /memoserv send Deep Selam

Kullanım: /memoserv send #kanal mesaj

Örnek:
Egitim kanalına not göndermek istiyorum.

Cevap:
/memoserv send #Egitim Kolay gelsin.

Read: Nickimize veya kanalımıza gelen notları okumamız için kullanılır.

Kullanım1:
/memoserv read numara

Örnek:
Nickime gelen notlardan 4 numaralı notu okumak istiyorum.

Cevap:
/memoserv read 4

Kullanım2:
/memoserv read #kanal numara

Örnek: Egitim kanalına gelen notlardan 3 numaralı notu okumak istiyorum.

Cevap: /memoserv read #Egitim 3

Kullanım3:
/memoserv read numara,numara,numara...

Örnek:
Nickime gelen notlardan 2, 5 ve 7 numaralu notları okumak istiyorum.

Cevap:
/memoserv read 2,5,7

Kullanım4:
/memoserv read #kanal numara,numara,numara...

Örnek:
Egitim kanalına gelen notlardan 1, 4, 8 ve 10 numaralı notları okumak istiyorum.

Cevap:
/memoserv read #Egitim 1,4,8,10

Kullanım5:
/memoserv read numara-numara

Örnek:
Nickime gelen notlardan 3 ve 6 numara arasındaki (3 ve 6 dahil) notları okumak istiyorum.

Cevap: /memoserv read 3-6

Kullanım6:
/memoserv read #kanal numara-numara

Örnek:
Egitim kanalına gelen notlardan 1 ve 8 numara arasındaki (1 ve 8 dahil) notları okumak istiyorum.

Cevap:
/memoserv read #Egitim 1-8

Kullanım7:
/memoserv read last

Örnek:
Nickime gelen notlardan en son notu okumak istiyorum.

Cevap:
/memoserv read last

Kullanım8:
/memoserv read #kanal last

Örnek: Egitim kanalına gelen notlardan en son notu okumak istiyorum.

Cevap:
/memoserv read #Egitim last

Kullanım9:
/memoserv read new

Örnek:
Nickime gelen fakat okumadığım notların hepsini okumak istiyorum.

Cevap:
/memoserv read new

Kullanım10:
/memoserv read #kanal new

Örnek:
Egitim kanalına gelen fakat okumadığın notların hepsini okumak istiyorum.

Cevap:
/memoserv read #Egitim new

List:
Nickimize veya kanalımıza gelen notları listesini görmek için kullanılır.

Kullanım1:
/memoserv list

Örnek: Nickime gelen notları listelemek istiyorum.

Cevap:
/memoserv list

Kullanım2: /memoserv list #kanal

Örnek:
Egitim kanalına gelen notları listemek istiyorum.

Cevap:
/memoserv list #Egitim

Kullanım3:
/memoserv list numara

Örnek:
Nickime gelen notlardan 2 numaralı notu listelemek istiyorum.

Cevap:
/memoserv list 2

Kullanım4:
/memoserv list #kanal numara

Örnek:
Egitim kanalına gelen notlardan 3 numaralı notu listelemek istiyorum.

Cevap: /memoserv list #Egitim 3

Kullanım5: /memoserv list numara,numara,numara...

Örnek: Nickime gelen notlardan 2, 5 ve 7 numaralı notları listelemek istiyorum.

Cevap: /memoserv list 2,5,7

Kullanım6: /memoserv list #kanal numara,numara,numara...

Örnek:
Egitim kanalına gelen notlardan 1, 4, 7 ve 10 numaralı notları listelemek istiyorum.

Cevap:
/memoserv list #Egitim 1,4,7,10

Kullanım7:
/memoserv list numara-numara

Örnek:
Nickime gelen notlardan 2 ve 5 numara arasındaki (2 ve 5 dahil) notları listelemek istiyorum.

Cevap: /memoserv list 2-5

Kullanım8: /memoserv list #kanal numara-numara

Örnek: Egitim kanalına gelen notlardan 5 ve 11 numara arasındaki (5 ve 11 dahil) notları listelemek istiyorum.

Cevap: /memoserv list #kanal 5-11

Kullanım9:
/memoserv list new

Örnek:
Nickime gelen, fakat okumadığım notları listelemek istiyorum.

Cevap: /memoserv list new

Kullanım10: /memoserv list #kanal new

Örnek: Egitim kanalına gelen, fakat okumadığım notları listelemek istiyorum.

Cevap: /memoserv list #Egitim new

Not: Okunmamış notların başında * karakteri, zaman aşımından çıkartılmış (save) notların başında + karakteri vardır.

Del: Nickimize veya kanalımıza gelen notları silmek için kullanılır. Silinen notlar geri getirilemez.

Kullanım1:
/memoserv del numara

Örnek: Nickime gelen notlardan 3 numaralı notu silmek istiyorum.

Cevap: /memoserv del 3

Kullanım2:
/memoserv del #kanal numara

Örnek: Egitim kanalına gelen notlardan 2 numaralı notu silmek istiyorum.

Cevap: /memoserv del #Egitim 2

Kullanım3:
/memoserv del numara,numara,numara...

Örnek: Nickime gelen notlardan 1, 4, 6, ve 10 numaralı notları silmek istiyorum.

Cevap:
/memoserv del 1,4,6,10

Kullanım4:
/memoserv del #kanal numara,numara,numara...

Örnek: Egitim kanalına gelen notlardan 2, 5 ve 7 numaralı notları silmek istiyorum.

Cevap:
/memoserv del #Egitim 2,5,7

Kullanım5:
/memoserv del numara-numara

Örnek:
Nickime gelen notlardan 4 ve 7 numara arasındaki (4 ve 7 dahil) notları silmek istiyorum.

Cevap:
/memoserv del 4-7

Kullanım6:
/memoserv del #kanal numara-numara

Örnek:
Egitim kanalına gelen notlardan 2 ve 8 numara arasındaki (2 ve 8 dahil) notları silmek istiyorum.

Cevap:
/memoserv del #Egitim 2-8

Kullanım7:
/memoserv del all

Örnek:
Nickime gelen tüm notları silmek istiyorum.

Cevap:
/memoserv del all

Kullanım8: /memoserv del #kanal all

Örnek:
Egitim kanalına gelen tüm notları silmek istiyorum.

Cevap:
/memoserv del #Egitim all

Forward:
Nickimize gelmiş notları, nickimizin kayıtlı olduğu emailadresine göndermek için kullanılır.

Kullanım1:
/memoserv forward numara

Örnek:
Nickime gelmiş notlardan 2 numaralı notu emailadresime göndermek istiyorum.

Cevap:
/memoserv forward 2

Kullanım2: /memoserv forward numara,numara,numara...

Örnek: Nickime gelmiş notlardan 2, 5, 7 ve 10 numaralı notları emailadresime göndermek istiyorum.

Cevap: /memoserv forward 2,5,7,10

Kullanım3:
/memoserv forward numara-numara

Örnek:
Nickime gelmiş notlardan 6 ve 13 numara arasındaki (6 ve 13 dahil) notları emailadresime göndermek istiyorum.

Cevap:
/memoserv forward 6-13

Kullanım4: /memoserv forward all

Örnek:
Nickime gelmiş olan tüm notları emailadresime göndermek istiyorum.

Cevap: /memoserv forward all

Ignore: Belirlenen maskın (kullanıcının) bize not göndermesini engellemek için kullanılır.

Kullanım1:
/memoserv ignore add Nick!Identd@Host

Örnek:
Nicki Dp ile başlayan, identd'i Help olan ve Hostunda Helper kelimesi geçen kullanıcının bana not göndermesini istemiyorum.

Cevap: /memoserv ignore add Dp*!Help@*Helper*

Kullanım2:
/memoserv ignore del Nick!Identd@Host

Örnek: Memoserv ignore listemde bulunan Deep nickinin bana not bırakmasına izin vermek istiyorum.

Cevap: /memoserv ignore del Deep!*@*

Kullanım3: /memoserv ignore list

Örnek: Memoserv ignore listemi görmek istiyorum.

Cevap: /memoserv ignore list

Info: Nickimizin veya kanalımızın memoserv özelliklerini öğrenmemiz için kullanılır. Bu özellikler;

  • Okunmayan not sayısı
  • Okunan not sayısı
  • Toplam not sayısı
  • En fazla alınacak not sayısı
  • Yeni not geldiğindeki bildirim şekli

Kullanım1: /memoserv info

Örnek: Nickimin memoserv özelliklerini öğrenmek istiyorum.

Cevap: /memoserv info

Kullanım2: /memoserv info #kanal

Örnek:
Egitim kanalının memoserv özelliklerini öğrenmek istiyorum.

Cevap: /memoserv info #Egitim

Save: Nickimize veya kanalımıza gelen notları zaman aşımından çıkarmak (zamanla silinmesini engellek) için kullanılır.

Not:
Zaman aşımından çıkartılmamış notlar, gönderildiklerinden 14 gün sonra silinir.

Kullanım1:
/memoserv save numara

Örnek: Nickime gelen notlardan 4 numaralı notu zaman aşımından çıkartmak istiyorum.

Cevap: /memoserv save 4

Kullanım2: /memoserv save #kanal numara

Örnek: Egitim kanalına gelen notlardan 2 numaralı notu zaman aşımından çıkartmak istiyorum.

Cevap: /memoserv save #Egitim 2

Kullanım3:
/memoserv save numara,numara,numara...

Örnek: Nickime gelen notlardan 2, 5, 7, 9 ve 11 numaralı notları zaman aşımından çıkartmak istiyorum.

Cevap:
/memoserv save 2,5,7,9,11

Kullanım4: /memoserv save #kanal numara,numara,numara...

Örnek: Egitim kanalına gelen notlardan 1 ve 6 numaralu notları zaman aşımından çıkartmak istiyorum.

Cevap: /memoserv save #Egitim 1,6

Kullanım5: /memoserv save numara-numara

Örnek: Nickime gelen notlardan 4 ve 15 numara arasındaki (4 ve 15 dahil) notları zaman aşımından çıkartmak istiyorum.

Cevap: /memoserv save 4-15

Kullanım6: /memoserv save #kanal numara-numara

Örnek: Egitim kanalına gelen notlardan 2 ve 7 numara arasındaki (2 ve 7 dahil) notları zaman aşımından çıkartmak istiyorum.

Cevap:
/memoserv save #Egitim 2-7

Durum: Nicklere gönderdiğimiz notların okunup okunmadığını görmek için kullanılır.

Notu gönderdiğimiz kullanıcının nicki başka nicklere linkli ise, durum listesinde her linkli nick için notun durumu ayrı ayrı gösterilir.

Kullanım:
/memoserv durum

Set:
Nickimizin veya kanalımızın memoserv ile ilgili özelliklerini belirlememiz için kullanılır.

* Notify: Nickimize yeni not geldiğinde ne zaman uyarılacağımızı belirlememiz için kullanılır.

Kullanım1:
/memoserv set notify on

Örnek: Nickime yeni bir not geldiğinde, IRC girer girmez, away'dan döner dönmez ve not bana geldiği anda uyarılmak istiyorum.

Cevap:
/memoserv set notify on

Kullanım2:
/memoserv set notify logon

Örnek:
Nickime yeni bir not geldiğinde, IRC girer girmez, away'dan döner dönmez uyarılmak istiyorum.

Cevap: /memoserv set notify logon

Kullanım3:
/memoserv set notify new

Örnek:
Nickime yeni bir not geldiğinde, sadece not gönderildiğinde uyarılmak istiyorum.

Cevap: /memoserv set notify new

Kullanım4: /memoserv set notify off

Örnek: Nickime yeni bir not geldiğinde, uyarılmak istemiyorum.

Cevap: /memoserv set notify off

* Limit: Nickimize veya kanalımıza gelebilecek en fazla not sayısını belirlememiz için kullanılır. Bu limit en fazla 20 not'dur.

Kullanım1:
/memoserv set limit sayı

Örnek:
Nickime en fazla 20 adet not bırakılmasını istiyorum.

Cevap:
/memoserv set limit 20

Kullanım2: /memoserv set limit #kanal sayı

Örnek:
Egitim kanalına en fazla 10 adet not bırakılmasını istiyorum.

Cevap: /memoserv set limit #Egitim 10

* Forward:
Nickimize gelen notların emailadresine gidip gitmemesi özelliğini belirlememiz için kullanılır.

Kullanım1:
/memoserv set forward on

Örnek: Nickime gelen notların sadece emailadresime gitmesini istiyorum.

Cevap:
/memoserv set forward on

Kullanım2:
/memoserv set forward copy

Örnek:
Nickime gelen notların hem nickime (statuse) hemde emailadresime gitmesini istiyorum.

Cevap:
/memoserv set forward copy

Kullanım3:
/memoserv set forward off

Örnek:
Nickime gelen notların sadece nickime (statuse) gelmesini istiyorum.

Cevap:
/memoserv set forward off

Not: Sunucumuzda Set Forward fonksiyonu deaktif edilmiştir, kullanılmamaktadır.

Bilgi:
Memoserv hakkında servislerden yardım almak için /memoserv help komutu kullanılır. Memoserv Komutları hakkında servislerden yardım almak için /memoserv help commands komutu kullanılır.

IRCForumlari.Biz IF Helper Departmanı.