Saygıdeğer IRCForumlari.Biz Kullanıcıları;

IRCForumlari.Biz üyelik ve kullanım sözleşmesi aşağıdaki gibidir.

1) Taraflar

İşbu “Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi” IRCForumlari.Biz (Bundan böyle IRCForumlari olarak anılacaktır) ile sahibi olduğu www.ircforumlari.biz internet sitesine üye olan "Kullanıcı" arasında düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

"IRCForumlari" ve "Kullanıcı" birlikte anıldığında "Taraflar" olarak ifade edilecektir.

2)Sözleşmenin Amacı

İşbu sözleşme IRCForumlari’na üye olmasını takiben sağlanan tüm hizmetlerden faydalanan Kullanıcı ile IRCForumlari arasındaki tüm yükümlülükleri ve hakları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

3) Tanımlar

İşbu Kullanım Sözleşmesi metninde yazılı terimler tanımlarıyla birlikte aşağıda sıralanmıştır.

3.a) IRCForumlari: Mülkiyeti IRCForumlari’na ait olan www.ircforumlari.biz internet sitesini,
3.b) Forum: IRCForumlari’nin altyapısını oluşturan vBulletin web/mobil yazılım sistemini ve arayüzünü,
3.c) Kullanıcı: IRCForumlari’na mobil ya da web ara yüzü üzerinden üye olarak Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Forum Kurallarını, Gizlilik Politikalarını kabul eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
3.d) Üye: IRCForumlari’na yaptığı üye kaydı başvurusu onaylanan Kullanıcıyı,
3.e) Ziyaretçi: IRCForumlari’i üye olmadan ya da üye girişi yapmadan kullanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
3.f) Forum Kuralları: Kullanıcıların her türlü paylaşımlarını ve ticari işlerini düzenleyen kuralları,
3.g) Gizlilik Politikaları: KVKK Aydınlatma Metni kapsamında hazırlanan veri kayıt ve güvenliğine ilişkin politikaları, ifade eder.

4) Tarafların Yükümlülükleri ve Hakları

4.a) IRCForumlari’na aklı baliğ tüm ziyaretçiler Üyelik başvurusu yapma hakkına sahiptir. Ziyaretçinin IRCForumlari’na üyelik kaydı yaparak Kullanıcı sıfatını kazanabilmesi için öncelikle işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Gizlilik Politikalarını okuyarak dijital ortamda onaylaması gerekir. Onaylanmadığı takdirde üyelik başvurusu tamamlanmaz.
4.b) 4.a. maddesinde yazılı onaylar yerine getirildikten sonra Üyelik için gerekli alanların Ziyaretçi tarafından doldurularak IRCForumlari’na iletilmesini takiben Üyelik başvurusunun IRCForumlari tarafından onaylanması ile Kullanıcı sıfatı kazanılır. Herhangi bir sebeple Üyelik başvurusunun reddi halinde Üyelik statüsü kazanılmayacağından Ziyaretçi, Kullanıcı sıfatına sahip olamayacak ve Kullanıcılara sağlanan hizmetlerden faydalanamayacaktır.
4.c) 4.b. maddesinde yazılı başvurunun onaylanması için Ziyaretçinin kayıt başvurusu sırasında istenilen tüm bilgileri doğru şekilde bildirmesi esastır. Aksi halde Üyelik başvurusu onaylanmaz.
4.d) Ziyaretçinin Üyelik başvurusu sırasında gerçeğe uygun olmayan bilgiler vererek IRCForumlari’ni yanıltması sonucu Kullanıcı sıfatını kazanması halinde IRCForumlari’nin bu Üyeliği tek taraflı olarak sonlandırma hakkı bakidir.
4.e) Kullanıcı IRCForumlari’na üye olarak Üye sıfatını kazandığı andan itibaren daha evvel dijital olarak onayladığı işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Forum Kurallarını, Gizlilik Politikalarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.
4.f) Kullanıcı Üye sıfatını kazanmasını takiben IRCForumlari’da yer alan ve sahip olduğu üyelik statüsüne sağlanan tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olur.
4.g) Üyelik başvurusunun IRCForumlari tarafından onaylandığında Kullanıcı, Ücretsiz Üye statüsünü kazanmış olur.
4.h) Kullanıcının Ücretsiz Üyelik statüsünü Ücretli Üyelik statüsüne yükseltme hakkı mevcuttur.
IRCForumlari tarafından sağlanan “Ücretli Üyelik” statüleri sırasıyla şunlardır;
a) Gold Üyelik, b) Kurumsal Üyelik
4.i) Kullanıcı Ücretli Üyelik statüsüne geçtikten sonra Ücretli Üyeliklere tanımlanan tüm haklara ve yetkilere sahip olur.
4.j) Kullanıcı talep ettiği takdirde “Kullanıcı Adı Değiştirme” ve “Ekstra Mesaj Kutusu” satın alma hakkına sahiptir.
4.k) Kullanıcı Forum Kurallarına aynen uymakla mükelleftir. Forum Kuralları tüm Üyelik statüleri için geçerli olup kurallara uymayan tüm Kullanıcılara Forum Kurallarında yer alan yaptırım ve müeyyideler uygulanır.
4.l) IRCForumlari; Kullanıcının Forum sistemini, uygulamaları ve eklentileri kullanmasını, diğer Kullanıcıların paylaşımlarını ve içeriklerini görüntüleyebilmesini, özel mesaj yazabilmesini, Forum kategorilerinde konu açmasını, paylaşım yapmasını, ticari eylemlerde bulunabilmesini ve içerik üretmesini sağlamak için gerekli koşulları tedarik etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ise, üyeliği süresince Forum Kurallarına riayet etmeyi açıkça kabul ve taahhüt eder.
4.m) Kullanıcı her zaman Üyeliğinin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcının Üyeliği iptal edildiği takdirde kişisel verileri ile paylaşımları 5651 ve 6698 sayılı Kanunlar ile KVKK yükümlülükleri kapsamında belirlenen sürelerle kanuna ve mevzuata uygun şekilde korunur.
4.n) IRCForumlari; yoğunlukla IRC kullanıcıları ve Webmasterlara yönelik hizmetleri, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri barındıran vBulletin Forum altyapısına sahip web sitesidir. Kullanıcı, Üyelik başvurusu ile; tüm içeriklerin Kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu, IRCForumlari’nin hiçbir içerikten, paylaşımdan ve hizmetten dolayı hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığını bilerek Üye olduğunu açıkça kabul etmiştir. Bu sebeple Kullanıcı, kendisinin İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip olduğunu, paylaştığı her içerikten, açtığı her konudan, Forum genelindeki tüm mesajlarından ve ticari iş ve eylemlerinden hukuken bizzat sorumlu olduğunu açıkça kabul ve taahhüt etmiştir.
4.o) IRCForumlari’nda yer alan tüm grafiklerin, tasarımların, hizmete sunulan uygulamaların, IRCForumlari tarafından geliştirilen üçüncü parti eklentilerin, logonun, alan adının, içeriklerin tamamının telif hakkı ve fikri mülkiyet hakkı IRCForumlari’na aittir. Kullanıcının Üyelik statüsünden faydalanarak telif ve fikri mülkiyet hakkı koruması altında olan emtiaları kopyalaması, kısmen veya tamamen değiştirmesi, farklılaştırması, başka bir web sitesinde kullanıma açması yasaktır. Kullanıcı bu maddeye aykırı eylemi gerçekleştirdiği takdirde Üyeliği IRCForumlari tarafından tek taraflı olarak iptal edilerek sonlandırılır. Bu eylemin aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde IRCForumlari yasal ve hukuki tüm haklarını kullanma hakkına sahiptir.
4.p) Kullanıcı, IRCForumlari’nin 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ile 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin olduğunu bildiğini açıkça kabul etmiştir. Bu kapsamda Kullanıcıya ait veri tabanında yer alan verilerin yasal hükümlülük çerçevesinde kanunlarla belirlenen sürelerle işlendiği ve korunduğu, bu verilerin yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ise IRCForumlari tarafından paylaşılacağı Kullanıcı tarafından açıkça kabul edilmiştir.

5) Kuralların Bütünlüğü ve Yasal Yetki

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi; Forum Kuralları, Gizlilik Politikaları ile birlikte bir bütündür. Taraflar arasında doğabilecek tüm hukuki ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı uygulanacak olup Giresun Adliyesi yetkili kabul edilmiştir.
IRCForumlari, işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan hükümleri tek taraflı olarak değiştirmek, kaldırmak ya da güncellemek hakkına sahiptir.

6) Yürürlük

Kullanıcı olarak IRCForumlari’ni ziyaret eden her Üye işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını, tüm maddelerini onayladığını, açıkça kabul etmiştir. İşbu sözleşme yayımlandığı tarih itibariyle yürürlük kazanmış olup tüm maddeleri geçerli addolunmuştur.

IRCForumlari.Biz Yönetim Adına.