Konu: Timer
Doküman Sahibi: Deep

Bir işlemi ileriki bir zamanda uygulamak için kullanılmaktadır. Kaç saniye aralıkla ve kaç kere uygulanacağını belirlemek mümkündür. Parametreleri ile birlikte kullanımında geniş kapsamlı zamanlayıcı görevini görür.

Kullanımı:
/timer [adı] parametre zaman tekrar aralık komut.

Aktif Timerleri Listelemek İçin: /timers

Tüm Timerleri Devre Dışı Bırakmak İçin:
/timers off

Belirtilen Timer'i Devre Dışı Bırakmak İçin:
/timeradı off

Belirtilen Sırada Yer Alan Timer Adını Görüntülemek İçin:
$timer(sıra)

Bunlara ek olarak wilcard karakteri olan "*" ve "?" kullanılabilmektedir.

Örnek: H ile başlayan tüm timerleri iptal etmek için : /timerH* off

Örnek: 13 ile 18 arasındaki tüm timerleri kapamak için : /timer1? off

Parametreler:

H Parametresi: Belirtilen sürenin milisaniye cinsinden algılanmasını sağlar. M Parametresi ile aynı işlevi görür.Kullanımı : /timer -h (tekrar)-(milisaniye)-(komut)

Örnek: /timer -h 2 5 /whois Deep

Yukarıdaki komutu uyguladığımızda 5 milisaniye aralıkla 2 kere Deep nickini whois çekilir.

P Parametresi:
İleriki bir zamana kurulmuş olan timeri geçici olarak durdurur.

Kullanımı: /timeradı -p

Örnek: /timer1 -p

Yukarıdaki komutu uyguladığımızda Timer1 isimli zamanlayıcı R Parametresi ile devam ettirilinceye kadar durur.

R Parametresi:
Durdurulan zamanlayıcı kaldığı yerden devam ettirir.

Kullanımı:
/timeradı -r

Örnek: /timer1 -r

Yukarıdaki komutu uyguladığımızda timer1 isimli zamanlayıcı kaldığı yerden devam edicektir.

O Parametresi:
Servera bağlı iken kurulan zamanlayıcı bağlantı koptuğunda otomatik olarak kapanır. Bu parametre ile sizin serverdan bağlantınız kopsa bile timer devamlılığını sürdürür.

Kullanım:
/timeradı -o (tekrar)-(saniye)-(komut)

Örnek: /timer1 -o 0 30 /ping Deep

Yukarıdaki komutu uyguladığımızda Deep nickine 30 saniye aralıklarla ping komutu uygulanır. Sunucudan bağlantınız kopsada timer devamlılığını sürdürür.

E Parametresi:
İleriki bir zamana ayarlanmış olan zamanlayıcıyı hemen aktif etmek için kullanılır.

Kullanımı: /timeradı -e

Örnek: /timerDeep -e

Yukarıdaki komutu uyguladığımızda daha önceden ileriki zaman için kurulmuş olan timerDeep isimli zamanlayıcı, belirtilen sürenin dolması beklenmeden uygulamayısa sokulur.

Soru:
Deep nickine 15 saniyede bir ping atmak istiyorum , nasıl yapabilirim?

Cevap: /timer 0 15 /ping Deep

Soru:
Deep nickine her saniye başı /whois çekmek istiyorum , nasıl yapabilirim?

Cevap: /timer 0 1 /whois Deep

Soru: Deep nickine 1 kereye mahsus 5 saniyede sonra Eğitim kanalında kick atmak istiyorum , nasıl yapabilirim?

Cevap: /timer 1 5 /kick #Eğitim Deep sebep

Soru:
Eğitim kanalına 30 saniyede bir notice atmak istiyorum , nasıl yapabilirim?

Cevap:
/timer 0 30 /notice #Eğitim mesaj

Soru:
Deep nickine 40 saniyede bir info çekmek istiyorum , nasıl yapabilirim?

Cevap: /timer 0 40 /ns info Deep

IRCForumlari.Biz IF Helper Departmanı.