Konu: mIRC Entegrasyon Açıklamaları
Doküman Sahibi: Deep

TAB: Uygulanan parametre verisinin, yazı yazma satırında karşılığını görmek için kullanılır.

Kullanım: parametre yazılıp TAB tuşuna basılır.

Örnek: $me yazılıp TAB tuşuna basılır.

Say: Uygulanan parametre verisinin, aktif pencereye mesaj olarak gönderilmesi ve aktif pencere bulunan kişilerin görmesi için kullanılır. Status penceresinde kullanılamaz.

Kullanım: //say parametre

Örnek: //say $me

Echo: Uygulanan parametre verisinin, aktif pencerede veya status penceresinde sadece kendimizin görmesi için kullanılır.

Kullanım: //echo parametre

Örnek: //echo $me

* a: Uygulanan parametre verisinin, aktif pencerede sadece kendimizin görmesi için kullanılır.

Kullanım: //echo -a parametre

Örnek: //echo -a $me

* s:
Uygulanan parametre verisinin, status penceresinde sadece kendimizin görmesi için kullanılır.

Kullanım: //echo -s parametre

Örnek: //echo -s $me

* Nick: Uygulanan parametre verisinin, özeli açık olan nickin penceresinde sadece kendimizin görmesi için kullanılır.

Kullanım: //echo nick parametre

Örnek: //echo HelperNick $me

* #Kanal: Uygulanan parametre verisinin, belirtilen kanal penceresinde sadece kendimizin görmesi için kullanılır.

Kullanım:
//echo #kanal parametre

Örnek: //echo #egitim $me

mIRC Entegrasyon parametrelerinin ne işe yaradıklarını inceleyelim.

$me:
Kullandığımız nicki öğrenmek için kullanılır.

$anick:
Kullandığımız alternatif nicki öğrenmek için kullanılır.

$chan(0):
Kaç kanala girdiğimizi öğrenmek için kullanılır.

$chan:
O anda komutun uygulanacağı veya penceresi açık olan kanalın ismini öğrenmek için kullanılır.

$chan(sıra): Girdiğimiz kanallardan belirtilen sıradaki kanalın ismini öğrenmek için kullanılır.

Örnek: Girdiğim kanallardan 1. ve 2. sıradaki kanalların isimlerini öğrenmek istiyorum.

Cevap: $chan(1) $chan(2)

$chan(#kanal).topic:
Bulunduğumuz bir kanalın topicini öğrenmek için kullanılır.

$query(0): Özelimizde kaç kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$query(sıra):
Özelimizde bulunan kullanıcılardan belirtilen sıradaki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır

Örnek: Özelimde bulunan kullanıcılardan 2. ve 4. sıradaki kullanıcıların nicklerini öğrenmek istiyorum.

Cevap: $query(2) $query(4)

$host:
İnternet sağlayıcımızın verdiği hostu öğrenmek için kullanılır.

$ip:
Gerçek ipimizi öğrenmek için kullanılır.

$port: Sunucuya giriş yaptığımız portu öğrenmek için kullanılır.

$server: Giriş yaptığımız sunucu linkini öğrenmek için kullanılır.

$network:
Giriş yaptığımız sunucunun ismini öğrenmek için kullanılır.

$day: Hangi günde olduğumuzu öğrenmek için kullanılır.

$fulldate: İngilizce olarak gün, ay, rakamsal olarak gün, saat dakika saniye ve yılı öğrenmek için kullanılır.

$date: Gün, ay, yıl olarak o an ki tarihi rakamsal olarak öğrenmek için kullanılır.

$os: Kullanıdığımız windowsun versionunu öğrenmek için kullanılır.

$usermode:
Sahip olduğumuz nick modelerini öğrenmek için kullanılır

$chanmodes:
Giriş yaptığımız sunucunun kanal modelerini öğrenmek için kullanılır.

$color(notify):
Notify rengimizin numarasını öğrenmek için kullanılır.

$color(mode): Mode değişikliğini gösteren rengimizin numarasını öğrenmek için kullanılır.

$color(ctcp): Notify rengimizin numarasını öğrenmek için kullanılır.

$color(notice):
Notice rengimizin numarasını öğrenmek için kullanılır.

$color(amsg): Mesaj rengimizin numarasını öğrenmek için kullanılır.

$color(memo): Memo rengimizin numarasını öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,0,q):
Kanalda kaç tane +q yetkisindeki kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,sıra,q):
Kanalda belirtilen sıradaki +q yetkisindeki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,0,o): Kanalda kaç tane +o yetkisindeki kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,sıra,o): Kanalda belirtilen sıradaki +o yetkisindeki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,0,h): Kanalda kaç tane +h yetkisindeki kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,sıra,h): Kanalda belirtilen sıradaki +h yetkisindeki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,0,v):
Kanalda kaç tane +v yetkisindeki kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,sıra,v): Kanalda belirtilen sıradaki +v yetkisindeki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$nick(#kanal,0): Kanalda kaç kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$awaymsg:
Away mesajımızı öğrenmek için kullanılır.

$awaytime:
Kaç saniyedir away olduğumuzu öğrenmek için kullanılır.

$fullname:
Fullnamemizi (setname, realname) öğrenmek için kullanılır.

$away: Away olup olmadığımızı öğrenmek için kullanılır. Komutu uyguladığımızda away isek $true, away değil isek $false cevabını alırız.

$prefix: Sunucunun kanal yetki simgelerini öğrenmek için kullanılır.

$serverip: Sunucuya girdiğimiz linkin ipisini öğrenmek için kullanılır.

$status: Sunucuya bağlı olup olmadığımızı öğrenmek için kullanılır. Komutu uyguladığımızda bağlı isek Connected, bağlı değil isek Disconnected cevabını alırız.

$uptime(system,1):
Sunucuya kaç saatir bağlı olduğumuzu öğrenmek için kullanılır.

$timezone:
Zaman dilimi durumumuzu öğrenmek için kullanılır.

$time: Saat, dakika, saniye olarak o anki zamanı öğrenmek için kullanılır.

$titlebar: Kullandığımız mIRCin titlebarındaki yazıyı öğrenmek için kullanılır.

$url:
Internet Explorer da açık olan adresi öğrenmek için kullanılır.

$ignore(0):
Ignore listemizde kaç kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$ignore(sıra): Ignore listemizde belirtilen sıradaki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$ignore(sıra).secs: Ignore listemizde belirtilen sıradaki kullanıcının, ignore süresinin ne kadar kaldığını öğrenmek için kullanılır.

$notify(0): Notify listemizde kaç kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$notify(sıra):
Notify listemizde belirtilen sıradaki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$protect(0):
Protect listemizde kaç kullanıcı olduğunu öğrenmek için kullanılır.

$protect(sıra): Protect listemizde belirtilen sıradaki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$ignore(sıra).type:
Ignore listemizde belirtilen sıradaki kullanıcıyı hangi parametrelerde ignore ettiğimizi öğrenmek için kullanılır.

$ibl(#kanal,sıra):
Belirtilen kanaldaki ban listesinden belirtilen sıradaki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$iel(#kanal,sıra):
Belirtilen kanaldaki exception listesinden belirtilen sıradaki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$iIl(#kanal,sıra): Belirtilen kanaldaki invex listesinden belirtilen sıradaki kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$ibl(#kanal,sıra).by:
Belirtilen kanaldaki ban listesinden belirtilen sıradaki banı uygulayan kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$iel(#kanal,sıra).by: Belirtilen kanaldaki exception listesinden belirtilen sıradaki exceptionu uygulayan kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$iIl(#kanal,sıra).by: Belirtilen kanaldaki invex listesinden belirtilen sıradaki invexi uygulayan kullanıcının nickini öğrenmek için kullanılır.

$ibl(#kanal,sıra).date: Belirtilen kanaldaki ban listesinden belirtilen sıradaki banın uygulanış tarihini öğrenmek için kullanılır.

$iel(#kanal,sıra).date: Belirtilen kanaldaki exception listesinden belirtilen sıradaki exceptionın uygulanış tarihini öğrenmek için kullanılır.

$iIl(#kanal,sıra).date: Belirtilen kanaldaki invex listesinden belirtilen sıradaki invexin uygulanış tarihini öğrenmek için kullanılır.

$emailaddr: Kullandığımız mIRCin emailadresi kısmında ne yazdığını öğrenmek için kullanılır.

$version: Kullandığımız mIRCin versiyonunu öğrenmek için kullanılır.

$len(yazı): Parantez içindeki yazının kaç karakterden oluştuğunu öğrenmek için kullanılır.

$upper(yazı):
Parantez içindeki yazının tüm harflerini büyük şekilde yazdırmak için kullanılır. Türkçe karakterler büyük harfe dönüştürülemez.

$lower(yazı): Parantez içindeki yazının tüm harflerini küçük şekilde yazdırmak için kullanılır. Türkçe karakterler küçük harfe dönüştürülemez.

$idle: Idle süremizi öğrenmek için kullanılır.

$active: O an ki aktif penceremizin ismini öğrenmek için kullanılır.

4$+: Önüne ve arkasına yazılan ifadeleri birleştirmek için kullanılır.

Kullanım: İfade $+ İfade

Örnek: Help $+ Deep => HelpDeep olarak birleştirir.

IRCForumlari.Biz IF Helper Departmanı.