Konu: Chanserv Set/Unset Komutları
Doküman Sahibi: Deep

ChanServ Set, kanal ile ilgili özellikleri belirlememiz için kullanılır.


Founder: Kanal founderini değiştirmek için kullanılır. Founder olarak belirtilecek nickin, şifreli ve authcodesi girilmiş olması gereklidir.

Kullanım:
/chanserv set #kanal founder nick

Örnek:
Egitim kanalını Helpnick nickine vermek istiyorum.

Cevap:
/chanserv set #Egitim founder Helpnick

Not:
Bir kullanıcı en fazla aynı anda 5 kanalda founder olabilir.

Successor: Kanal ortağını belirlemek için kullanılır. Successor olarak belirtilecek nickin, şifreli ve authcodesi girilmiş olması gereklidir. Kanal founder nickine linkli bir nick, successor olarak atanamaz. Kanal founder nickinin kaydı servisden silindiğinde, kanalın yeni founderi successor olarak belirtilen nick olacaktır.

Kullanım: /chanserv set #kanal successor nick

Örnek: Egitim kanalının ortağını Helpnick nicki yapmak istiyorum.

Cevap: /chanserv set #Egitim successor Helpnick

Not:
Kanal founder nickinin kaydı servisden silindiğinde, successor olarak belirtilen nickin üstünde eğer 5 kanal var ise; Kanal successor olarak belirtilen nicke geçmeyecek ve kanal kaydı silinecektir.

Password: Kanal şifresini değiştirmek için kullanılır.

Kullanım: /chanserv set #kanal password yenişifre

Örnek:
Egitim kanalının şifresini 123456 olarak değiştirmek istiyorum.

Cevap: /chanserv set #Egitim password 123456

Desc:
Kanal hakkındaki açıklamayı yazmak için kullanılır.

Kullanım: /chanserv set #kanal desc mesaj

Örnek:
Egitim kanalının açıklamasını Help is a of Egitim olarak değiştirmek istiyorum.

Cevap:
/chanserv set #Egitim desc Help is a of Egitim

Url: Kanal infosuna url adresi eklemek için kullanılır.

Kullanım:
/chanserv set #kanal url http://adres veya /chanserv set #kanal url ftp://adres

Email: Kanal infosuna emailadresi eklemek için kullanılır.

Kullanım:
/chanserv set #kanal email email@adres

Örnek:
Egitim kanalının infosuna Helpnick@IRCForumlari.Biz adresini eklemek istiyorum.

Cevap:
/chanserv set #Egitim email Helpnick@IRCForumlari.Biz

Entrymsg: Kullanıcı(lar)ın kanala girdiklerinde, status penceresinde notice olarak görecekleri mesajı yazmak için kullanılır.

Kullanım:
/chanserv set #kanal entrymsg mesaj

Örnek: Egitim kanalına girildiğinde statusde IRCForumlari yazısı yazsın.

Cevap:
/chanserv set #Egitim entrymsg IRCForumlari

Mlock: Kanal modelerini ayarlamak için kullanılır.

Kullanım: /chanserv set #kanal mlock ±mode

Örnek:
Egitim kanalını -i almak istiyorum.

Cevap:
/chanserv set #Egitim mlock -i

Not:
/chanserv clear #kanal modes komutu ile sadece /mode #kanal ±mode komutu ile verilen modeler temizlenebilir. Mlock komutu ile verilen modeler temizlenemez.

Not:
Kanalımızın mlock modelerini temizlemek için /chanserv set #kanal mlock + komutu kullanılır.

Keeptopic:
Topic hatırlama (Topic retention) opsiyonunu açma/kapama için kullanılır.

Keeptopic aktif iken, kanaldan son kullanıcıda çıktığında, chanserv topici aklında tutar ve kanala kullanıcı girdiği anda topici tekrar yerine yazar.

Kullanım:
/chanserv set #kanal keeptopic on/off

Örnek:
Egitim kanalında topic hatırlamayı aktif hale getirmek istiyorum.

Cevap:
/chanserv set #Egitim keeptopic on

Topiclock: Topici kilidini açma/kapama için kullanılır. Topiclock aktif iken, topic sadece /chanserv topic #kanal mesaj komutu ile değiştirilebilir.

Kullanım: /chanserv set #kanal topiclock on/off

Örnek: Egitim kanalında topic kilidini aktif hale getirmek istiyorum.

Cevap:
/chanserv set #Egitim topiclock on

Private:
Kanalın /chanserv list komutunda çıkmasını engellemek için kullanılır. Ayrıca kanal info bilgileri gizlenir.

Kullanım:
/chanserv set #kanal private on/off

Örnek:
Egitim kanalını /list komutunda çıkmamasını istiyorum.

Cevap:
/chanserv set #Egitim private on

Not: Sunucumuzda private komutunu sadece; IRCop/Admin olan kullanıcılar kullanabilir.

Secureops:
Kanalın erişim listesinde olmayan kullanıcılara halfop (%), op (@) ve protect (&) verilmesini engellemek için kullanılır.

Kullanım:
/chanserv set #kanal secureops on/off

Örnek:
Egitim kanalında erişim listesinde olmayanlara mode, chanserv veya script özelliği ile op verilmesini engellemek istiyorum.

Cevap:
/chanserv set #Egitim secureops on

Restricted: Kanala yetkisi olmayanların girmesini engellemek için kullanılır.

Kullanım: /chanserv set #kanal restricted on/off

Örnek:
Egitim kanalına yetkisi olmayanların girmesini istemiyorum.

Cevap:
/chanserv set #Egitim restricted on

Secure: Kanalın güvenlik opsiyonunu açmak için kullanılır. Bu güvenlik opsiyonu şudur; Kanal da yetkisi bulunan kullanıcı, kanal da ki yetkisini ancak nickini identify ettiği zaman kullanabilir. Nick sunucuya access erişimi ile girdiğinde, kanalda ki yetkisini kullanamaz.

Kullanım:
/chanserv set #kanal secure on/off

Örnek: Egitim kanalının güvenlik opsiyonlarını açmak istiyorum.

Cevap: /chanserv set #Egitim secure on

Leaveops:
Kanalda kullanıcı yokken, kanala ilk girenin +o prefix'i alması için kullanılır.

Kullanım:
/chanserv set #kanal leaveops on/off

Örnek:
Egitim kanalına ilk girenin op olmasını istiyorum.

Cevap: /chanserv set #Egitim leaveops on

Opnotice:
Chanserv tarafından yapılan op-deop/voice-devoice/halfop-dehalfop/protect-deprotect/kick vb. işlemlerin, kanala notice olarak gönderilmesi için kullanılır.

Kullanım:
/chanserv set #kanal opnotice on/off

Örnek:
Egitim kanalında opnotice akfit etmek istiyorum.

Cevap:
/chanserv set #Egitim opnotice on

Enforce: Kanalda kullanıcıların prefixlerini korumak amacıyla kullanılır. Enforce aktif olduğunda, kanalda kullanıcı deop/dehalfop/deprotect yapıldığında chanserv buna izin vermeyecektir.

Kullanım:
/chanserv set #kanal enforce on/off

Hide:
Kanal infosundan bazı bilgileri gizlemek için kullanılır

* Email:
Kanal infosundan emailadresini gizlemek için kullanılır.

Kullanım: /chanserv set #kanal hide email on/off

Örnek: Egitim kanalının infosundan emailadresini gizlemek istiyorum.

Cevap:
/chanserv set #Egitim hide email on

* Topic:
Kanal infosundan topici gizlemek için kullanılır.

Kullanım:
/chanserv set #kanal hide topic on/off

Örnek: Egitim kanalının infosundan topici gizlemek istiyorum.

Cevap:
/chanserv set #Egitim hide topic on

* Mlock: Kanal infosundan mlock ayarlarını gizlemek için kullanılır.

Kullanım:
/chanserv set #kanal hide mlock on/off

Örnek:
Egitim kanalının infosundan mlock ayarlarını gizlemek istiyorum.

Cevap:
/chanserv set #Egitim hide mlock on

ChanServ Unset, kanal ile ilgili belirlenmiş bazı özellikleri deaktif etmek için kullanılır.

Successor: Belirlenen kanal ortağını, kanal infosundan silmek için kullanılır.

Kullanım:
/chanserv unset #kanal successor

Örnek:
Egitim kanalının infosunda ki successor satırını silmek istiyorum.

Cevap:
/chanserv unset #Egitim successor

Url: Belirlenen url adresini, kanal infosundan silmek için kullanılır.

Kullanım: /chanserv unset #kanal url

Örnek:
Egitim kanalının infosunda ki url adresini silmek istiyorum.

Cevap:
/chanserv unset #Egitim url

Email: Belirlenen emailadresini, kanal infosundan silmek için kullanılır.

Kullanım:
/chanserv unset #kanal email

Örnek:
Egitim kanalının infosunda ki emailadresini silmek istiyorum.

Cevap:
/chanserv unset #Egitim email

Entrymsg:
Kanal giriş mesajını silmek için kullanılır.

Kullanım:
/chanserv unset #kanal entrymsg

Örnek: Egitim kanalının giriş mesajını silmek istiyorum.

Cevap: /chanserv unset #Egitim entrymsg

Önemli:
Hide komutu ile kanal infosunda var olan Email, Topic ve Mlock modelerini, /chanserv info #kanal komutunu kullanan kullanıcıların görmemesi için gizlenir. Fakat hala bu 3 bilgi infoda mevcuttur. Unset komutu ile ise, var olan Successor, URL, Email ve Entrymsg bilgileri kanal infosundan tamamen silinir.

Bilgi: Chanserv Set/Unset Komutları hakkında servislerden yardım almak için /chanserv help set ve /chanserv help unset komutları kullanılır.

IRCForumlari.Biz IF Helper Departmanı.