Konu: Akick
Döküman Sahibi: Deep

Akick Nedir?

Akick genel olarak auto kick anlamini taşımaktadır.

Akick Neden Kullanılır?

Akick kanalımıza girmesini istemediğimiz bir kişiyi kanalda uzaklaştırmak için kullanılır.

Neden /mode #kanal +b nick!ident@host Komutu Kullanmıyoruz da Akick Kullanılıyor?

Bu soruya şöyle bir cevap verebiliriz. +b ile atılan banlar geçici banlardır.

Yani kanaldan son kişi çıktığında aktifliğini yitirecek ve kanalda banladığımız kişi kanala girebilecektir.

Ama akick böyle değildir. Akick komutu /cs akick #kanal add nick!ident@host şeklindedir.

Buradaki komutun /cs ile başlamış olduğuna dikkat ediniz.

Bunun anlamı cs servislerini kullanarak bu şeklide bir uzaklaştırma uygulanmış olmasıdır.

Akick komutu servisler var olduğu sürece devamlı akick listemizde olan kişileri kanalımızdan uzaklaştıracaktır.

Kanalımızda kimse kalmasa dahi akick aktiftir ve akick listemizdeki kişi(ler) kanalımıza giriş yapamayacaklardır.

Akick Nasıl Kullanılır ?

Sunucu ortamında /cs help akick komutunu uyguladığımızda zaten geniş bir açıklama ile akick in kullanımı anlatılmaktadır. Ama biz eğitimimizde daha geniş bir şeklide akicki ve nasıl kullanıldığını anlatacağız. Şimdi akick açıklamalarına geçiyorum;

Akick Nasıl Eklenir Nasıl Kaldırılır?

Nick'e Akick Atmak İçin: /cs akick #kanal add nick!*@* sebep

Ident'e Akick Atmak İçin: /cs akick #kanal add *!ident@* sebep

Host'a Akick Atmak İçin: /cs akick #kanal add *!*@host sebep

Nick ve İdent'e Akick Atmak İçin: /cs akick #kanal add nick!ident@* sebep

Nick ve Host'a Akick Atmak İçin: /cs akick #kanal add nick!*@host sebep

Ident ve Host'a Akick Atmak İçin: /cs akick #kanal add *!ident@host sebep

Burada nick, ident ve host'a akick atmak istediğimiz kişinin bilgileridir.

Örnek1: Deep nickini #Helpaday kanalında akick almak istiyorum nasıl yapabilirim?

Cevap: /cs akick #Helpaday add Deep!*@* sebep

Örnek2: Deep identini #Helpaday kanalında akick almak istiyorum nasıl yapabilirim?

Cevap: /cs akick #Helpaday add *!Deep@* sebep

Örnek3: Helper hostuna Helpaday kanalında akick yazmak istiyorum nasıl yapabilirim ?

Cevap:
/cs akick #Helpaday add *!*@Helper sebep

Attığım Akickleri Nasıl Listelerim?

Bir kanalda akick listelemek için farklı parametreler kullanılabilir.

Temel olarak akick listeleme komutu /cs akick #kanal list şeklindedir. Ama bunu /cs akick #kanal list mask ve /cs akick #kanal list sıra şeklinde genişletebiliriz.

Örnek1: Help kanalının akick listesini nasıl görüntüleyebilirim?

Cevap: /cs akick #help list

Örnek2: Help kanalının akick listesindeki 10 ile 15 numaralı akickleri listelemek istiyorum nasıl yapabilirim?

Cevap:
/cs akick #help list 10-15

Örnek3: Help kanalındaki Deep Deep1 Deep2 nicklerine akick eklenmiş mi nasıl bakabilrim?

Cevap: /cs akick #help list Deep*

Akick'i Nasıl Kaldırabilirim?


Akick kaldırmak için iki yöntem vardır;

Birincisi attığımız akickleri /cs akick #kanal list şeklinde sıralar ve istediğimiz akicki seçer ve cs akick #kanal del AkickNo şeklinde silebiliriz.

İkinci yöntem ise;

Nicken Akick Kaldırmak İçin: /cs akick #kanal del nick!*@*

Identten Akick Kaldırmak İçin: /cs akick #kanal del *!ident@*

Hosttan Akick Kaldırmak İçin: /cs akick #kanal del *!*@host

Nickten ve Identten Akick Kaldırmak İçin: /cs akick #kanal del nick!ident@*

Nickten ve Hosttan Akick Kaldırmak İçin: /cs akick #kanal del nick!*@host

Ident ve Hosttan Akick Kaldırmak İçin: /cs akick #kanal del *!ident@host

Örnek1: Helpaday kanalındaki 15 ile 65 arasındaki tüm akickleri kaldırmak istiyorum nasıl yapabilirim?

Cevap: /cs akick #helpaday del 15-65

Örnek2:
Deep nickinin eğitim kanalındaki akickini kaldırmak istiyorum nasıl yapabilirim?

Cevap: /cs akick #eğitim del Deep!*@*

Kanalımda birisine akick eklenmiş ama kim eklemiş nasıl bulabilirim?

Bu gibi durumlar bazen olabiliyor. Kanal sop u akick yazıyor kanal founderi kim ekledi diye merak ediyor. Bunun için komutumuz; /cs akick #kanal view mask ve /cs akick #kanal view sıra numarası şeklindedir.

Örnek1:
Helpaday kanalındaki 15 ile 65 numaralı kullanıcılara kim akick eklemiş nasıl görebilirim?

Cevap: /cs akick #Helpaday view 15-65

Örnek2: İcinde Help geçen nicklere #Helpaday kanalında kim akick eklemiş nasıl görebilirim?

Cevap: /cs akick #Helpaday view *Help*

Kanalımda akick'e aldığım bir nicki gördüm nasıl akick komutu ile atabilirim?


Bazen böyle olaylar olabiliyor. Akick nicke yazılıyor ve akickteki kullanıcı nickini değiştirip kanala giriyor ve kanalda tekrardan kendi nickine dönüyor. Böyle bir olay ile karşılaştığımızda /cs akick #kanal enforce komutu uygulamalıyız. Bu şeklide kanalda akick listesinde bulunan kullanıcılar kanaldan atılacaktır.

Kanalımın akick listesinde kaç kişi var?

-ChanServ- <#kanalismi> AKICK listesinde <Sayısı> adet akick bulunmakta. Şeklinde görmek istiyorum. Kanalınızın akick listesinde kaç kişi olduğunu öğrenmek için /cs akick #kanal count komutu kullanılabilir.

Örnek Sorular

Soru1: #Helpaday Kanalına 3 haneli nickler giremesinler?

Cevap: /cs akick #Helpaday add ???!*@* yasak

Soru2: #Helpaday kanalına identinin ilk harfi a olan nickler giremesinler?

Cevap:
/cs akick #Helpaday add *!a*@*

Soru3: #Helpaday kanalına hostunun sonu 80 ile biten kullanıcılar giremesinler?

Cevap: /cs akick #Helpaday add *!*@*80 yasak

Soru4: #Helpaday kanalına t harfi ile biten nickler giremesinler?

Cevap: /cs akick #Helpaday add *t!*@* yasak

Soru5: #Helpaday kanalına identi 4 haneli olan nickler giremesinler?

Cevap: /cs akick #Helpaday add *!????@* yasak

Soru6: Nickinin içinde "Guest" geçenler #Helpaday kanalına giremesinler?

Cevap: /cs akick #Helpaday add *Guest*!*@* yasak

Soru7: #Helpaday kanalına nicki 6 haneli olan nickler, identinde Guest geçenler, hostunun sonu "212" olan kullanıcılar giremesinler?

Cevap: /cs akick #Helpaday add ??????!*Guest*@*212 yasak

IRCForumlari.Biz IF Helper Departmanı.